Ο όρος Excelso χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση του καφέ που προέρχεται από την Κολομβία και περιγράφει με ακρίβεια το μέγεθος των κόκκων καφέ, και κατά συνέπεια, την ποιότητά του. Η ποιότητα του Excelso αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο κάτω από τους μεγάλους κόκκους της ποικιλίας Supremo. Ο Excelso είναι συνήθως πιο μαλακός και πιο όξινος από τον Supremo. Ο όρος αυτός αναφέρεται κατά κανόνα στην ποικιλία Arabica, αφού στην Κολομβία παράγεται σχεδόν αποκλειστικά Arabica.

Read More